ค่าบริการ


1% ของยอดขายรวม

การันตียอดขายขึ้น 20% หรือยอดต่อบิลขึ้น 7% ภายใน 3 เดือน

ยอดไม่ขึ้นไม่ต้องจ่าย

อยากมีระบบมาช่วยทำโปรโมชั่นให้กับร้านมั้ย?
เริ่มต้น